EDiS - Evenemangsföreningen Demoscenen i Stockholm

Nyheter

2010-04-10: Årsmöte

Ordinarie årsmöte har gått av stapeln. Följande styrelse valdes:

2010-01-04: Ny styrelse

På det extrainkallade årsmötet valdes följande styrelse:

2009-12-03: Kallelse till extrainsatt årsmöte

Interimsordföranden kallar till extrainsatt årsmöte 19/12.

2009-11-30: Ordföranden avgår

Niklas Broström avgår av personliga skäl. Emil Bergman blir interimsordförande.

2009-07-04: Medlemsmöte

Medlemsmöte på Södermalm. Demopartylokaler och strategier för föreningen diskuteras. Följddiskussioner på mailinglistan.

2009-03-30: Hemsidan publiceras

Första versionen av föreningens ansikte utåt offentliggörs.

2009-03-08: Årsmöte

Föreningen hade sitt första årsmöte och tillika första styrelseval. Vi gick igenom planer för året och tilldelade arbetsuppgifter på frivilligbasis. Följande personer valdes till styrelsen:

2009-02-22: Konstituerande möte

Föreningen bildades. Information om föreningens bildande tillkännagjordes i en diskussionstråd på scene.se.