EDiS - Evenemangsföreningen Demoscenen i Stockholm

Om EDiS

Evenemangsföreningen Demoscenen i Stockholm verkar för att organisera demopartyn i Stockholm med omnejd. Som "omnejd" räknas i princip allt som går att ta sig till från Stockholm inom rimlig tid, det vill säga större delar av Södermanland och Uppland.

Strukturen i föreningen är platt, bortsett från en del formalia såsom styrelse, firmatecknare och så vidare. I princip är vilken medlem som helst välkommen att ta initiativ till att ordna events, om inte de andra medlemmarna misstycker.

Vårt mål är att organisera minst ett party i Stockholm om året.

Styrelsen

Namn Handle Funktioner
Emil Bergman Frost Ordförande, Firmatecknare
Linus Cumselius Lnd Vice ordförande, Firmatecknare
Martin Evald Radiantx Kassör, Firmatecknare

Stadgar

Våra stadgar finns att ladda ner i PDF-format.